تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

هزينه و مصرف خانوار


تعداد افراد 18 ساله و بیش تر بر حسب نظرات در مورد زمان مناسب برای ازدواج دختران: 1394 (نقاط شهری)
تعداد افراد 18 ساله و بیش تر بر حسب نظرات در مورد زمان مناسب برای ازدواج پسران: 1394 (نقاط شهری)
تعداد افراد 18 ساله و بیش تر بر حسب دفعات خرید کالاهای لوکس : 1394 (نقاط شهری)
تعداد افراد 18 ساله و بیش تر بر حسب فراوانی تماشای برنامه های ماهواره ای خارج از کشور: 1394 (نقاط شهری)
تعداد افراد 18 ساله و بیش تر بر حسب وضعیت تماشای برنامه های ماهواره ای خارج از کشور در روزهای غیر تعطیل و تعطیل : 1394 (نقاط شهری)
تعداد افراد 18 ساله بر حسب مدت زمان تماشای برنامه های سیمای جمهوری اسلامی ایران در روزهای تعطیل: 1394 (نقاط شهری)
تعداد افراد 18 ساله و بیش تر بر حسب مدت زمان تماشای برنامه های سیمای جمهوری اسلامی ایران در روزهای غیر تعطیل: 1394 (نقاط شهری)
تعداد افراد 18 ساله و بیش تر بر حسب وضعیت تماشای برنامه های سیمای جمهوری اسلامی ایران در روزهای غیر تعطیل و تعطیل : 1394 (نقاط شهری)
تعداد افراد 18 ساله و بیش تر بر حسب دفعات رفتن به کنسرت : 1394 (نقاط شهری)
تعداد افراد 18 ساله و بیش تر بر حسب وضعیت رفتن به کنسرت : 1394 (نقاط شهری)
نتایج نمایش 1-10 (از 25)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >|