تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

خانوار


خانوار برحسب نوع و استان: آبان ١٣٩٥
خانوارهاي معمولي برحسب جنس و سن سرپرست خانوار و تعداد افراد در خانوار: آبان ١٣٩٥
خانوارهاي معمولي برحسب تعداد افراد در خانوار
خانوار و جمعيت استان‌ها برحسب ساكن و غيرساكن: آبان ١٣٩٥
تعداد خانوار ساكن در نقاط شهري بر حسب استان (آبان 1390)
تعداد خانوار كل كشور بر حسب ساكن و غير ساكن (آبان 1390)
تعداد خانوار غيرساكن بر حسب استان (آبان 1390)
تعداد خانوار كل كشور بر حسب استان (آبان 1390)
تعداد خانوار ساكن در نقاط روستايي بر حسب استان (آبان 1390)
تعداد خانوار هاي معمولي برحسب تعداد افراد در خانوار در سرشماري سال 1390