تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

آموزش و پژوهش


آمار دانش آموزان بزرگسال در استان هاي كشور به تفكيك استان 92-1391 (مناطق شهري و روستايي)
آمار دانش آموزان بزرگسال در استان هاي كشور به تفكيك دوره در سال تحصيلي 92-1391 (مناطق شهري و روستايي)
آمار دانش آموزان ( دولتي و غيردولتي ) دوره هاي مختلف تحصيلي كشور (بدون بزرگسال ) به تفكيك پايه درسال تحصيلي 92-1391 (مناطق روستايي )
آمار دانش آموزان ( دولتي ) دوره هاي مختلف تحصيلي كشور ( بدون بزرگسال ) به تفكيك پايه در سال تحصيلي 92-1391 (مناطق شهري و روستايي )
آمار دانش آموزان (دولتي و غير دولتي ) دوره هاي مختلف تحصيلي كشور ( بدون بزرگسال ) و پايه در سال تحصيلي 92-1391 (مناطق شهري و روستايي )
توزیع تعداد دانشجویان مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکيک گروه تحصيلي، دوره (مقطع) تحصيلي در سال تحصيلي 93-1392
توزیع تعداد دانشجویان مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکيک گروه تحصيلي در سال تحصيلي 93-1392
توزیع تعداد دانشجویان مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکيک دوره (مقطع) تحصيلي در سال تحصيلي 93-1392
توزیع تعداد دانشجویان موسسات آموزش عالی کشور به تفکيک استان محل تحصيل، در سال تحصيلي 93-1392
توزیع تعداد دانشجویان مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکيک گروه تحصيلي، جنسيت در سال تحصيلي 92-1391
نتایج نمایش 1-10 (از 11)
 |<  < 1 - 2  >  >|